Enkäter

Modulen för enkäter erbjuder ett antal verifierade verktyg för att genomföra enkäter som har befunnits vara användbara när det gäller att bedöma/värdera/betygssätta och stimulera lärande i nätbaserade miljöer.

Distanslärare kan samla data från sina studenter/elever/deltagare/lärande som kan hjälpa dem att lära sig mer om sin grupp och att reflektera över sin egen undervisning.

Index över alla hjälpfiler