Kontrollera länkar

Det här verktyget kontrollerar alla http:// länkar för att se om de är tillgängliga. Sedan sparas wikisidan om, med de felaktiga länkarna markerade så att det ska bli lättare att redigera.

Index över alla hjälpfiler