Tillåt binära filer

Om Du tillåter binärt innehåll (såsom bilder), så har Du två möjligheter:

  1. Du kan ladda upp och använda bilder på wikisidor. När Du redigerar en sida så kommer ett formulär för att ladda upp bilder att visas. Efter framgångsrikt genomförd uppladdning så kommer Du att se en kod till bilden. Den kan Du ta med på Dina sidor (inom hakparenteser). Exempel: [internal://minBild.gif].
  2. Du kan bifoga filer till en wikisida som kan visas i samband med proceduren Bifoga. Storleken är begränsad i enlighet med den inställning som gäller i Moodle.

Index över alla hjälpfiler