Hur Du använder Wiki

Moodles wiki är baserad på ErfurtWiki, som är en implementation av WikiWikiWeb hypertext system.
Med det kan Du på ett enkelt sätt erbjuda samarbetsinriktad redigering och skapande av webbsidor.

 • Lär Dig hur Du skapar sidor
 • klicka bara på eller välj "Redigera den här sidan" från den utfällbara menyn om Du vill ändra på innehållet på en sida.
 • Du kan formattera Dina sidor med uppmärkningskod för wiki, eller med HTML (om det alternativet är aktiverat för wikin)
 • Sök sidor eller gå till listan över de nyaste sidorna
 • det finns också listor över de mest besökta sidorna, de mest ändrade sidorna och över nyligen uppdaterade sidor.

Skapa sidor:
Du skapar en sida genom att ge den ett namn inne i texten på en existerande sida.
När Du namnger en wikisida följer Du formatet KamelStavning eller också skriver Du in det inom hakparenteser[].

Till exempel:
 • MinWikiSida (KamelStavning)
 • [Min wikisida ] (inom hakparenteser)

Text som har fått ett namn som en wikisida kommer att få ett '?' efter sig.
Genom att klicka på '?', kan Du gå in redigeringsläge för den sidan.
Skriv in Din text, spara och Du har skapat en ny wikisida.

Uppmärkningskod för wiki:
Du kan enkelt redigera varje enskild sida inom en wiki genom att använda uppmärkningskod för wiki.

%%% Stycken

 • för att skapa separata stycken inne i texten med blankrader mellan
  använder Du tre procenttecken %%%. Det åstadkommer en radmatning
 • om Du lägger in tomma utrymmen eller tabbar i texten så kan Du skapa indrag

!! Rubriker

 • ! inled en rad med utropstecken för att skapa en rubrik
 • !! för medelstora rubriker
 • !!! för stora rubriker

Stil på text

 • ' ' om Du vill ge eftertryck åt text så kan Du placera den mellan två enkla apostrofer (resultatet blir oftast kursiv stil)
 • __ om Du vill att texten ska bli fet kan Du placera den mellan två understrykningstecken (eller mellan två asterisker **)
 • ## om Du vill ha stor text så kan Du placera den mellan två "grind"-tecken
 • "µµ" om Du vill ha mindre text kan Du placera den mellan två µµ-tecken
 • == om Du vill ha ett skrivmaskinsliknande typsnitt så kan Du placera den mellan två likhetstecken.

Listor

 • * inled en rad med för att skapa en punktlista
 • # inled med ett "grind"-tecken istället om Du vill ha en numrerad lista
  1. Du kan också skapa underlistor
  2. underlistor inleder Du med samma blandning av * och #

Hyperlänkar

 • Skriv bara in ett Wikiord med KamelStavning inne i Din text om Du vill skapa en ny hyperlänk
 • eller, placera några ord mellan hakparenteser för att skapa en ny hyperlänk
 • alla giltiga Internetadresser (som inleds med http://) som http://www.exempel.com/
  inne i texten kommer automatiskt att bli klickbara
 • placera en www-adress eller en WikiLänk mellan hakparenteser [Moodle]
  och ge den en bra titel och placera den mellan citattecken eller |-tecknet
 • [titel | http://exempel.com]
 • [WikiOrd "titel"] or ["titel på" WikiLänk]
 • om Du inte vill ha ett WikiOrd eller en !http://www-adress (eller [någonting] mellan hakparenteser)
  ska bli en hyperlänk så kan Du bara låta den föregås av ett utropstecken
  eller ett tilde-tecken "~".
 • !IngenLänk, ~IngenLänk
 • ![ingen länk], !!http://ingenlänk.org/

Tabeller med |

placera bara saker inom detta tecken | |
för att bygga en tabellstruktur
webbläsarna visar i regel inte de saknade cellerna

Var snäll och lägg alltid till en tom rad före och efter en tabell
så att det finns ett utrymme i förhållande till den omgivande texten.

Bilder

 • För att ta med en bild på sidan så placerar Du dess absoluta webbadress
  mellan hakparenteser, som [http://www.exempel.com/bilder/bild.png]
 • alternativt kan Du använda funktionen för uppladdning av bilder

Rekommenderad fördjupad läsning

Det finns fler möjligheter med uppmärkningskod för wiki.
Besök gärna hemsidan för Erfurt Wiki för mer information.

KamelStavning:
KamelStavning beskriver hur WikiOrd ser ut. Ett flertal ord,
som är sammankopplade utan tomma utrymmen (mellanslag),
och som istället åtskiljs med stor bokstav på varje enskilt ord.
Växlingen mellan stor och liten bokstav får läsaren att tänka
på pucklarna på ryggen på en kamel.

Även om språkliga purister tycker illa om namnkonventionen i wiki
så den en vanlig och välkänd praktik för programmerare.

Index över alla hjälpfiler