HTML-mod

Du har följande möjligheter:

Ingen HTML
Ta bort alla HTML-taggar. Formatering genom "WikiWords". Filtren använder detta mod.
Säker HTML
Vissa taggar är tillåtna och visas. I detta mod finns inga aktiva filter som behöver taggar!
Endast HTML
Inga "WikiWords", endast HTML. Med det här alternativet kan Du använda HTML-redigeraren.

Index över alla hjälpfiler