Att fylla i det initiala innehållet

Det här är det innehåll som Du initialt kan fylla Wikin med.

Om Du vill använda Ditt eget initiala innehåll så får Du skapa det som textfiler. Sedan laddar Du upp det till "Kursens filer". Där markerar Du en av filerna som den initiala sidan. Alla sidor i den mappen kommer att bli innehåll för varje ny wikistruktur som skapas för denna wiki. Den markerade sidan kommer att vara den första sidan.

Index över alla hjälpfiler