Återställa sidor

Om någon ställer till med oreda med många sidor i Din wiki så kan det hända att Du vill återställa dessa automatiskt genom att ta bort alla versioner av sidor som innehåller en viss (text)sträng i (författar)fältet (vanligtvis IP-adressen eller värdnamnet)

Index över alla hjälpfiler