Ställ in flaggor för sidorna

Det går att koppla flaggor till en wikisida och på så sätt ändra vilken typ av sida det är eller dess beteende.

Beskrivning av flaggor:

TXTSidan innehåller text.
BINSidan innehåller binära data.
OFFSidan är avaktiverad.
HTMTillåt HTML för den här sidan (den generella Wiki-inställningen föregår den här flaggan).
ROEndast tillåtet att läsa sidan.
WRTillåtet att skriva på sidan.

Index över alla hjälpfiler