Alternativ administration som är tillgänglig för studenter/elever/deltagare/lärande

Vissa valmöjligheter när det gäller administration för studenter/elever/deltagare/lärande kan Du aktivera eller avaktivera. När de är aktiverade så gäller de bara för de wikis som kan studenter/elever/deltagare/lärande får redigera. När de är avaktiverade så kommer de inte att visas på administratörens meny.

Index över alla hjälpfiler