Alternativ när det gäller automatisk länkning av Wikisidor

I vissa situationer så kanske Du inte vill använda automatisk länkning baserad på ord med KamelStavning. Isåfall ska Du markera den här kryssrutan för att avaktivera länkning av sådana ord.

VARNING -- KamelStavning är en standardmässig egenskap hos wiki, och om Du avaktiverar den så kan det leda till att importera wikis inte fungerar som de ska. Använd detta bara om Du är absolut säker på att Du inte vill ha KamelStavning.

Index över alla hjälpfiler