Initialt namn på wikisida

Om Du vill att den första sidan ska har ett annat namn än själva wikin så kan Du ange det här. Det här blir namnet på den första sidan för varje instans av den här wikin.

Om Du inte skriver in något namn i den här textrutan så kommer det initiala namnet att vara detsamma som det för wikin, förutsatt att Du inte markerar en sida i fältet (Initial sida).

Index över alla hjälpfiler