Tillåt studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande att lämna bidrag till wikin

  • En (distans)lärare kan alltid redigera varje wiki i sin kurs
  • Det finns tre typer av wikis: (distans)lärare, kurs/grupp, student/elev/deltagare/lärande
  • Aktiviteten har tre lägen för grupper i Moodle: "Inga grupper" "Separata grupper" and "Synliga grupper"
  • Samma initiala innehåll fylls i för alla grupper
Det finns nu en matris:
Inga grupper Separata grupper Synliga grupper
(Distans)lärare (Distans)läraren skapar och redigerar wikin. Studenter/elever/deltagare/lärande kan läsa innehållet. Det finns en wiki för varje grupp som bara (distans)läraren kan ändra. Varje student/elev/deltagare/lärande ser bara den egna gruppens wiki. Det finns en wiki för varje grupp som bara (distans)läraren kan ändra. Varje student/elev/deltagare/lärande kan se alla wikis. De kan även välja dem från en dropdown-meny som innehåller alla grupper.
Kurs/grupp (Distans)läraren och studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande kan skapa och redigera wikin. Studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande kan se och ändra sin egen grupps wiki. Studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande kan se och ändra sin egen grupps wiki. De kan även välja dem från en dropdown-meny som innehåller alla grupper.
Studenter/elever/deltagare/lärande Varje student/elev/deltagare/lärande kan se och ändra sin egen wiki. Varje student/elev/deltagare/lärande kan se och ändra sin egen wiki, och ser alla andra wikis som hör till de andra i hans/hennes grupp. De kan även välja dem från en dropdown-meny som innehåller alla wikis i gruppen. Varje student/elev/deltagare/lärande kan se och ändra sin egen wiki, och ser alla andras wikis. De kan även välja dem från en dropdown-meny som innehåller alla grupper.

Index över alla hjälpfiler