Användning av Wiki


Wiki är en plattform för att samarbeta om utformning av och innehåll i webbsidor. Principerna är enkla.

 • Man skriver och sparar en text.
 • Senare kan en annan person läsa denna text och tycka att det behövs en del ändringar och rättelser. Denne väljer 'Redigera' och genomför sina ändringar av sidan.
 • Efter det att den nya versionen har sparats så är den tillgänglig för alla.
Med en wiki, är det likaledes möjligt att enkelt lägga till en sida eller länka till existerande sidor.
 • En länk skapas med hjälp av ett WikiOrd. Detta är ett ord som innehåller åtminstone två stora bokstäver. Om det redan finns en sida med detta namn så kommer den att länkas automatiskt, om inte, så kommer namnet att visas följt av ett frågetecken.
 • Om Du klickar på frågetecknet så kommer det att öppnas en ny sida med detta namn och det är bara att sätta igång och redigera denna sida.

Formateringsregler för Wiki

Stycken

 • separera stycken inne i texten med hjälp av tomma rader.
 • använd tre procenttecken %%% för att åstadkomma en radbrytning.
 • om Du inleder en textrad med mellanslag eller tabbmatningar så kommer raden att bli indragen.

!! Rubriker

 • använd ett utropstecken ! i början av en rad för att skapa en liten rubrik.
 • !! medelstora rubriker
 • !!! stora rubriker

Text - stil

 • Om Du vill ge eftertryck åt text då ska Du inrama den med två enkla apostrofer '' (resultatet blir oftast kursiv stil).
 • text blir fet med två streck för understrykning __ (eller om den är inramad med två asterisker **)
 • för att åstadkomma stor text ska Du inrama den med grindtecken ##
 • Du kan få mindre text genom att använda "µµ" på samma sätt
 • ett typsnitt av skrivmaskinstyp får Du om Du inramar texten med två likhetstecken == .

Listor

 • inled en rad med en asterisk * för att påbörja en lista
 • använd # för numrerade listor
  1. Du kan skapa underlistor
  2. åtföljande listpunkter bör inledas med samma blandning av * och #

HyperLänkar

 • skriv bara in ett WikiOrd inne i Din text för att skapa en ny hyperlänk
 • inrama några ord i [hakparenteser] för att skapa en ny hyperlänk inne i WikiWikiWeb som inte är uppbyggd av ett giltigt WikiOrd
 • vilken giltig internetadress (som inleds med http:/) som http://www.exempel.com/ inne i texten kommer att bli klickbar automatiskt
 • inrama en www-adress eller en WikiLänk inne i hakparenteser och tilldela den en lämplig titel genom att använda citattecken eller ett | tecken.
  • [title | http://exempel.com]
  • [WikiOrd "titel"] eller ["titel för" WikiLänk]
 • om Du inte vill använda ett WikiOrd eller en http://www-adress (eller [någonting] inne i hakparenteser) för att den ska bli en HyperLänk så behöver Du bara låta den föregås av ett utropstecken eller ett tildetecken ~
  • !IngenHyperLänk, ~IngenHyperLänk
  • ![ingen hyperlänk], !http://ingenlänk.org/

Tabeller med |

| inrama bara | saker med 'dash' | tecknet |
| för att bygga en | tabellstruktur |
| webbläsare utelämnar vanligtvis | de saknade | cellerna |

Var snäll och lägg alltid in en tom rad före och efter en tabell så att den skiljer sig markant från annan text i sitt eget stycke.

Bilder

 • för att ta med en bild på en sida så ska Du inrama den med dess absoluta www-adress i hakparenteser som t.ex. [http://www.exempel.com/pics/bild.png]
 • alternativt skulle Du kunna använda funktionen att ladda upp bilder.

Att läsa mera

Det finns fler möjligheter att märka upp Wiki. Konsultera gärna Erfurt Wiki Homepage för mer information.

Index över alla hjälpfiler